CPM Cihazı Kiralama istanbul'da

CPM 'in önemi (Pasif Egzersiz Cihazları)

2020 yılından sonra yapılan araştırmalarda (Kaynak: Diz Cerrahisi Spor Travmatol Artrosk.Liao CD, Tsauo JY, Huang SW, Chen HC, Chiu YS, Liou TH. - J Artroplasti.Özel Cerrahi Hastanesi Deneyimi. Joshi RN, White PB, Murray-Weir M, Alexiades MM, Sculco TP, Ranawat AS.) pasif egzersiz cihazlarının hastalarda psikolojik etkileri iyileşme sürelerinde belirli ölçüde fayda gösterdiği izlenmiştir.

Diz deki ödemin daha hızlı atıldığı, diz bükmeyi daha rahat yaptıkları gözlenmiştir.

otal diz artroplastisinden sonra fizyoterapinin önemi ötedenberi bilinmekle bera• ber, gelişen artroplasti yöntemleri ile birlikte rehabilitasyonunda da yeni tedavi yöntemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Kontrollü ve tolere edilebilir bir hareket sının içinde devamlı pasif harekete programlanan "Continuous Passive Motion" (CPM) yöntemi de son yıllarda postoperatif rehabilitasyonda güncellik kazanarak büyük oranda kabul görmüştür.

Çalışmamızın sonuçlan tedavi sonrasında hem deney hem kontrol grubunda tüm değerlerde istatistiksel olarak anlamlı gelişmeler göstermiştir./p>

CPM'in total diz artroplastisi sonrası fonksiyonel skor açısından re- habilitasyona büyük avantajlar sağlayabileceğini göstermektedir

 

CPM atelinin tasarımı, hastanın diğer yapıları (kaslar dahil) etkilemeden pasif egzersizler yapmasına olanak tanır. CPM ateli, patolojik değişiklikler olan bir eklemdeki hareket aralığını korumak veya iyileştirmek için kullanılır (örn. kırıklardan sonra, periartiküler bağların kopması vb.)

.Yaralanmanın derecesine bağlı olarak, hastalar değişen yoğunlukta egzersizlere ihtiyaç duyar. Bazı insanlar direnç oluşana kadar uzuvlarını yavaş hareketlerle kullanırken bazıları daha dinamik hareketler kullanır. CPM ateli, özellikle ameliyat ve ciddi yaralanmalardan sonra önemli olan uzvun uygun hareket yolunu korumanıza olanak tanır. Düşük ağırlık ve boyut, cihazı serbestçe hareket ettirmenize olanak tanır; bu, özellikle hastanelerde veya evde yapılan fizyoterapide önemlidir.