CPM Cihazı Kiralama istanbul'da

Diz Protez Ameliyatı sonrası CPM 'in önemi (Pasif Egzersiz Cihazları)

Diz Protezi ameliyatı sonrası (CPM Cihazı) efor harcamadan egzersiz yapmanızı sağlar. Ameliyat sonrası manuel terapide sıklıkla kullanılan cihazlardan biridir.

Sürekli pasif hareket olarak da bilinen CPM, diz eklemini hafifçe esneten ve uzatan bir cihaz dır. CPM makinesi, ginglymoid eklemin yavaşça bükülmesine izin vermek için ameliyattan sonra kullanılır.
CPM'nin (Pasif Egzersiz Cihazı Diz Bükme Makinesi) alternatif diz prosedürleri olarak diz replasman cerrahisini takiben hareketi iyileştireceği ve sertlik sorununu ortadan kaldıracağıdır.

2020 yılından sonra yapılan araştırmalarda (Kaynak: Diz Cerrahisi Spor Travmatol Artrosk.Liao CD, Tsauo JY, Huang SW, Chen HC, Chiu YS, Liou TH. - J Artroplasti.Özel Cerrahi Hastanesi Deneyimi. Joshi RN, White PB, Murray-Weir M, Alexiades MM, Sculco TP, Ranawat AS.) pasif egzersiz cihazlarının hastalarda psikolojik etkileri iyileşme sürelerinde belirli ölçüde fayda gösterdiği izlenmiştir.

Diz deki ödemin daha hızlı atıldığı, diz bükmeyi daha rahat yaptıkları gözlenmiştir.

Çalışmamızın sonuçlan tedavi sonrasında hem deney hem kontrol grubunda tüm değerlerde istatistiksel olarak anlamlı gelişmeler göstermiştir.

CPM'in total diz artroplastisi sonrası fonksiyonel skor açısından rehabilitasyona büyük avantajlar sağlayabileceğini göstermektedir

 

CPM atelinin tasarımı, hastanın diğer yapıları (kaslar dahil) etkilemeden pasif egzersizler yapmasına olanak tanır. CPM ateli, patolojik değişiklikler olan bir eklemdeki hareket aralığını korumak veya iyileştirmek için kullanılır (örn. kırıklardan sonra, periartiküler bağların kopması vb.)

.Yaralanmanın derecesine bağlı olarak, hastalar değişen yoğunlukta egzersizlere ihtiyaç duyar. Bazı insanlar direnç oluşana kadar uzuvlarını yavaş hareketlerle kullanırken bazıları daha dinamik hareketler kullanır. CPM ateli, özellikle ameliyat ve ciddi yaralanmalardan sonra önemli olan uzvun uygun hareket yolunu korumanıza olanak tanır. Düşük ağırlık ve boyut, cihazı serbestçe hareket ettirmenize olanak tanır; bu, özellikle hastanelerde veya evde yapılan fizyoterapide önemlidir.

CPM HİPOTEZİ:
Yazarlara göre, CPM'in synovial eklemlere olan yararlarını şöyle sıralamak mümkilndür:
1) Eklem kıkırdağının metabolik aktivitesini ve beslenmesini sağlamak,
2) Fibröz doku veya kemiğin aksine eklem kıkırdağı içine mezenşimal hücrelerin dağılımını stimule etmek ve böylelikle kıkırdağın rejenerasyonuna yol açmak,
3) Tendon ve bağ gibi periartik:üler dokular ve eklem kıkırdağının iyileşmesini hızlandırmak.
Son 18 yıldır, yazarlar ve çeşitli araştırmacılar deneysel ve klinik modellerde CPM'in etkisini araştırmaktadırlar. Üzerinde araştırma yapılan modeller şunlardır:
Kısa ve uzun süreli eklem kıkırdağının tam kat defektleri, intraartiküler kırıklar, akut septik artrit, patellar tendonun kısmi yırtıkları, cerrahi yara iyileşmesi, hemartrozun giderilmesi, serbest intraartiküler otojenik periostal greftler, major defektlerdeki otojenik osteoperiostal greftler, periostal allogreftler.
Bu araştırmalardan çıkan sonuçlar şöyledir:
1) CPM iyi tolere edilebilen ve nispeten ağrısız bir tedavi yöntemidir.
2) CPM'in kıkırdak, bağ ve tendon dahil olmak üzere ekleme ait dokuların iyileşmesi üzerine anlamlı bir stimülasyon etkisi vardır.
3) CPM, adezyonlan ve eklem sertliklerini önler.