CPM Cihazı Kiralama istanbul'da

Total diz protezi sonrası profesyonel fizik tedaviye karşı evde sürekli pasif hareket makinesi

Total diz artroplastisi olan hastalarda hareket ve fonksiyon açıklığını korumak ve iyileştirmek için hastaneden taburcu olduktan sonra güçlü bir rehabilitasyon programı gereklidir. Bir evde terapi programı olarak sürekli pasif hareket (CPM) makinesinin etkinliğini profesyonel fizik tedaviye karşı karşılaştırmak için araştırmalar yapıldı, evde CPM kullanımı ile profesyonel fizil tedavi arasında iki haftada iki grupta diz fleksiyonu benzerdi(aynı) gözlenmiştir.

Total diz protezi olan hastalarda hastaneden taburcu olduktan sonra CPM makinesinin, profesyonel tedaviye kıyasla daha düşük maliyetli ve sonuçlarda hiçbir fark olmaksızın yeterli bir rehabilitasyon alternatifi olduğu sonucuna vardık.

Total diz artroplastisini takiben diz fleksiyonunu artırmak için düşürme ve sallama rehabilitasyon protokolünün kullanımı: sürekli pasif hareket makinesi ile bir karşılaştırma. Dr.Pongkunakorn A, Dr. Sawatphap D.J Med Doç Thai